Phong Thủy Là Gì ?

Phong thủy là gì ? Phong thủy nguyên là một khoa học của người Trung Hoa, có từ khoảng 4000 năm trước. Thuở họ còn sống dọc hai bên lưu vực sông Hoàng Hà, việc mùa màng, no đói của họ phụ thuộc vào chuyện mưa gió của trời đất, họ đã nghiên cứu nó để cho vụ mùa tốt và đã sinh ra khoa Phong thủy.

Qua kinh nghiệm sống thực tế, con người còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác của thiên nhiên, điều này thuận lợi hay không lại phụ thuộc vào vị trí của họ trong khoảng không gian mà họ sinh sống. Từ đó, chỗ ở của con người trở thành lĩnh vực chính của phong thủy.

Phong thủy căn bản dựa theo Kinh dịch và cũng chia nhiều trường phái khác nhau. Hai trường phái được biết đến nhiều nhất là trường phái Địa Lý ( lấy hình thể đất đai làm căn bản ) và trường phái Bát Trạch ( lấy phương hướng như là một yếu tố chính ). Qua đầu thế kỷ 20, hai trường phái này sáp nhập lý thuyết căn bản để tạo thành trường phái Địa Lý Bát Trạch.

Phong thủy được hình thành từ thực tiễn cuộc sống

Phong thủy ngày nay chủ yếu áp dụng trên hai lĩnh vực và nhà ở và được xem như nghệ thuật trang trí nhà cửa và văn phòng làm việc, cơ sở thương mại theo những nguyên tắc nào đó, để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, công việc làm ăn thuận lợi, khả quan hơn.